Gemeente zoekt verbinding met burger: drie tips

Het is tijd om groenprojecten op te schalen en te professionaliseren. Een ambtenaar van wijkzaken aan het woord.

 

Enthousiaste burgers
“Het aantal groene initiatieven in onze gemeente nemen steeds meer toe. Enthousiaste en betrokken burgers willen graag aan de slag in de buurt. Ze vragen ons geregeld of er nog plek is om bijvoorbeeld een moestuin te beginnen. Ook is er veel interesse in het adopteren van groenperkjes en boomspiegels. We merken echt dat mensen betrokken zijn bij het groenbeleid in onze gemeente. Daar zijn we blij mee. Helaas wij zien ook dat initiatiefnemers soms afhaken. Dat is jammer. Eén van oorzaken ligt bij de strubbelingen die ze ervaren bij ons als gemeente. Het vraagt vaak een lange adem om het traject te doorlopen voor er werkelijk begonnen kan worden. Wij zoeken als gemeente naar oplossingen om zo goed mogelijk te faciliteren. Maar het kan altijd beter.”

 

De rol van de overheid
Eerlijke woorden van deze ambtenaar. Ik zie dat de rol van de overheid aan het veranderen is als het gaat om burgerinitiatieven. Vooral het aantal groene projecten neemt steeds meer toe. Wat kun jij als ambtenaar van wijkzaken nu doen, om er voor te zorgen dat het slagingspercentage groot is? Een aantal tips:

 

currant-1560383_1920
1 Start met een brochure

Stel als gemeente een brochure op met praktische tips die je enthousiaste initiatiefnemers mee kunt geven zodra ze zich melden voor een groenproject in de buurt. Leg daarin de route uit die bewandeld kan worden. Een soort routekaart over gemeentebeleid, regelgeving en contactpersonen.

 

2 Voorman in jouw projectleiding
Betrek de voorman/vrouw die verantwoordelijk is voor dat deel in de wijk waar de groep een initiatief wil starten. Hij of zij heeft ervaring met de buurt; kent de problemen uit de wijk, maar ook vaak de geschiedenis van het initiatief.

 

3 Organiseer een periodiek groen-café
Organiseer als gemeente samen met bijvoorbeeld professionals op het gebied van projectorganisatie, fondsverstrekkers, groen en participatie, (jaarlijks) een evenement of groen-café waar alle initiatiefnemers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Maar waar ze ook terecht kunnen met hun vragen. Vergeet niet om ook intern verschillende afdelingen te betrekken die regelmatig te maken krijgen met groene initiatieven. Denk aan Ruimtelijke Ordening, Vergunningen en Sociale Zaken.

 

Heb jij andere ervaring of wil je eigen tips delen? Ik hoor ze graag! Deel je reactie onder dit artikel. Dank je wel !

Laat een reactie achter